వారం రోజుల్లో శ్రీదేవి కూతురు జాన్వి పుట్టినరోజు..ఏం గిఫ్ట్ ఇవ్వాలిఅనుకుందో తెలిస్తే కన్నీళ్ళు ..!

వారం రోజుల్లో శ్రీదేవి కూతురు జాన్వి పుట్టినరోజు..ఏం గిఫ్ట్ ఇవ్వాలిఅనుకుందో తెలిస్తే కన్నీళ్ళు ..! | Sridevi | Jhanvi | Boney Kapoor | PlayEven\n\nHi Viewers Welcome PlayEven YouTube Official Chanel..\nHope you Will Enjoy Our Videos...

Share: